Szukaj

Dar Fundacji JCM

Fundacja Jestem Chcę Mogę skupia w swym gronie ludzi różnych

profesji i kreatywności, naszym wspólnym mianownikiem jest wrażliwość

i empatia a wyrównywanie szans i chęć pomocy innym to dla nas cele

nadrzędne. Otaczająca nas rzeczywistość niesie wiele dowodów na to,

że obecność Fundacji JCM jest potrzebna i daje innym wiele radości.

Po raz kolejny udowodniliśmy to sobie i innym podczas przekazania sprzętu

sportowego Szkole Podstawowej w Rytrze, zarówno Dyrekcja Placówki jak

i Zarząd działającego przy Szkole Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ryter”

wyraziły głęboką wdzięczność za pomoc i zapewniły, że Dar Fundacji

pozytywnie wpłynie na jakość organizowanych zajęć sportowych

i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Rytra. Prezes Fundacji,

Pani Anna Gąciarz odebrała od Władz Placówki oficjalne podziękowanie

i zaproszenie do dalszej współpracy. Cieszymy się bardzo, że po raz kolejny

udało się nam zrobić coś dobrego.


8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie